W najbliższy wtorek – 24 marca 2020′ dojdzie do przełożonego z 6 marca 2020′ spotkania roboczego przedstawicieli strony społecznej działających w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z ministrem Mariuszem Kamińskim oraz wiceministrem Maciejem Wąsikiem – odpowiedzialnym za służby mundurowe.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów