foto. DS

Rafał Jankowski Komendant Główny Policji uzyskuje prawo organizowania służby w systemie skoszarowanym. Nic się nie mówi jak ten czas będzie traktowany. Związek uważa że musi być traktowany jako czas służby, gdyż funkcjonariusze pozostają w gotowości do służby i może się tak zdarzyć że skoszarowanie będzie trwało nawet miesiąc, a może i dłużej i bez bezpośredniego kontaktu z Najbliższymi.

Zgłosiłem uwagi NSZZ Policjantów do projektu specustawy tzw.Tarczy Antykryzysowej :
1. Dodatek opiekuńczy dla funkcjonariuszy podobnie jak u cywili dla dzieci do lat 12, a nie jak obecnie do lat 8.
2. Czas skoszarowania zarządzony przez KGP musi być traktowany jako czas służby.
3. Za pobyt na kwarantannie oraz pod nadzorem epidemiologicznym 100% uposażenia. Obecne rozwiązanie w ustawie o Policji mówi jedynie o chorobie, nie ma pojęcia kwarantanna i nadzór epidemiologiczny.

Rafał Jankowski Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów