Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P woj. dolnośląskiego od samego początku, gdy na terenie kraju pojawiło się zagrożenie związane z coronawirusem, postanowił podjąć działania w zakresie zabezpieczenia i wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, policjantów wykonujących czynności z osobami, w stosunku do których występuje podejrzenie, że są zarażone wirusem. Jako związek wystąpiliśmy do funduszu prewencyjnego PZU  o środki w wysokości 50 tysięcy zł, dzięki którym KWP we Wrocławiu dokonało zakupu kilkuset sztuk maseczek oraz płynów dezynfekujących dla policjantów z całego Dolnego Śląska.

     W ostatnim okresie czasu Zarząd Wojewódzki NSZZ P woj. dolnośląskiego podjął decyzję, o zakupie ze środków własnych 5000 sztuk maseczek jednorazowych. Przewodniczący wraz z pozostałymi członkami Prezydium, osobiście przekazali je Przewodniczącym Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów w całym woj. dolnośląskim, celem rozdysponowania wśród naszych koleżanek i kolegów w jednostkach terenowych.

     Wiemy, że zapotrzebowanie na tego typu środki jest olbrzymie, dlatego uznaliśmy, że przekażemy takie wsparcie niezależnie od tego, przekazywanego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu