Koronawirus a sytuacja kadrowa Policji na dzień 1 kwietnia 2020 roku

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 1 kwietnia 2020 roku, w okresie gdy w kraju panuje koronawirus a policjanci codziennie narażają  życie i zdrowie.

Na koniec  31 grudnia 2019 roku w  Policji brakowało 4461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje ich już  6865. Z tego wynika, że liczba wakatów w przeciągu 3 – miesięcy z powodów braku przyjęć do Policji wzrosła o 2404.

  • przyjęto do służby  w 2020 roku – 691 osób
  • zwolniono ze służby w 2020 roku – 2991  funkcjonariuszy
  • najwięcej funkcjonariuszy odeszło w marcu – 2242, lutym 543, kwietniu- 179 oraz styczniu – 27
  • na bezpłatnym urlopie przebywa – 228 funkcjonariuszy
  • w dyspozycji Komendanta Głownego Policji jest 60 funkcjonariuszy
  • stanowiska finansowane przez samorządy – 39

Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o wakaty jest w:

– województwo zachodniopomorskie – 603 – 12,76%

– KSP Warszawa – 1206 – 12,03%

województwo lubuskie – 307 – 11,18%

– województwo dolnośląskie – 820 – 10,39%

– województwo łódzkie – 643 – 10,03%

– województwo pomorskie – 580 – 9,82%

– województwo wielkopolskie – 599 – 7,16%

– województwo warmińsko – mazurskie – 195 – 5,39%

– województwo opolskie – 122 – 4,97%

– województwo śląskie – 613 – 4,92%

– CBŚP – 178 – 8,90%

– CPKP – 49 – 21,78%

– WSPol Szczytno – 35 – 14,34%

– SP w Słupsku – 26 – 14,77%

– CLKP – 11 9,48%

– CSP Legionowo – 25 – 8,93%

– BSW – 41 – 12,24 %

W służbie kryminalnej (śledcza, sprawy wewnętrzne) służy obecnie 29 906 funkcjonariuszy, w tym kierownictwo 1709, w służbie prewencyjnej służy 59 216 funkcjonariuszy, w służbie kontrterrorystycznej jest 654 funkcjonariuszy, a w służbie wspomagającej 2536. W szkołach Policji służy ogółem 2578 funkcjonariuszy.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

– poniżej 3 lat – 11665

– 3 -10 lat – 26981

– 16 -20 lat – 21092

– 21- 30 lat – 17975

– powyżej 30 lat – 576

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

– poniżej 25 lat – 4865

– 25 – 30 lat – 11050

– 31 – 40 lat – 40155

– 41 – 50 lat – 32121

– powyżej 50 – 4185

Kobiety w Policji:

Ogółem 16 259, w tym w służbie kryminalnej 6622, prewencyjnej 8422, wspomagającej 1199 oraz kontrterrorystycznej 16.

–  W KSC  brakuje 520 osób, a pozostałych pracowników brakuje 492

Należy mieć tylko nadzieję, że w związku z podwyżkami, stabilnością finansową gwarantowaną przez państwo, po zakończeniu okresu epidemi koronawirusa sytuacja kadrowa w Policji będzie wracała powoli do normy. Jeżeli jedank okres ten przedłuży się do jesieni br. oby nie dłużej, co jest prawdopodobne po wypowiedziach specjalistów to zapewne liczba wakatów się zwiększy, a gdyby nawet liczba kandydatów do służby znacznie wzrosła, to powstaje pytanie czy szkoły Policji będą wydolne, gdyż równolegle należy też prowadzić szkolenia specjalistyczne.

Powrót do sytuacji gdy poziom wakatów zmniejszy się poniżej 4 tysięcy będzie możliwy prawdopodobnie na przestrzeni 2021 – 2020 rok.

Dane pokazują, że warto jeszcze w tym roku uchwalić zmiany w ustawie o Policji, które pozwolą na pozostanie w służbie na kolejna kilka lat funkcjonariuszy z długim stażem, których jest kilkanaście tysięcy, oczywiście nie zapominając o tworzeniu perspektyw poprawy statusu materialnego dla pozostałych policjantek i policjantów, którzy obecnie swoją wzorową służbą z narażeniem życia i zdrowia pokazują, że na to w pełni zasługują.

Biuro prasowe ZW NSZZ P woj. wlkp.

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,7273,0.htm