W dniu 09 czerwca 2020 r. we Wrocławiu  odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Piotra Malona posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego. W trakcie zebrania zatwierdzono decyzje Prezydium ZW, omówiono  sytuację finansową związku, podjęto decyzję o dofinansowaniu Zarządów Terenowych w związku z obchodami XXX- lecia NSZZP.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego przekazał szeroką informację na temat działań podejmowanych przez Zarząd w związku z wystąpieniem koronawirusa.

W posiedzeniu udział wziął zaproszony  na spotkanie Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZP w Warszawie kol. Rafał Jankowski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. Pan Komendant Wojewódzki bardzo dokładnie omówił sytuację związaną z działaniami podejmowanymi przez stronę służbową w związku z wystąpieniem COVID podkreślając, iż priorytetem było i jest prawidłowe zabezpieczenie policjantów i pracowników cywilnych wykonujących zadania w tym obszarze. Komendant Wojewódzki podziękował Przewodniczącemu ZG oraz Przewodniczącemu ZW za okazaną pomoc związaną z przekazaniem środków finansowych z funduszu prewencyjnego PZU oraz wszystkich członkom ZW za bieżące przekazywanie uwag oraz zgłaszanie jakichkolwiek problemów, w tym trudnym okresie jakim znalazła się policja. Pan Komendant Wojewódzki oraz Przewodniczący ZG odpowiadali na liczne pytania obecnych na sali członków ZW.

 Poruszono m.in. kwestię realizacji kolejnych punktów porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. w służbach – min. realizacja postulatu w sprawie art. 15a, wypłaty zaległego ekwiwalentu za urlopy wypoczynkowe, nowej siatki płac z uwzględnieniem progresywnego wzrostu dodatków służbowych, ostatnio przyznanych premii a także szeroko rozumianą sytuację kadrową, warunki współpracy ze stroną służbową oraz wiele innych bardzo ważnych spraw nurtujących nasze środowisko takich jak: zbyt rozbudowana statystyka w Policji (duży wzrost ilości danych statystycznych dotyczących COVID), szczepienia w Policji, ozonowanie pojazdów służbowych, doliczanie 0,5 % do emerytury w związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia podczas realizacji zadań związanych z epidemią.

Trzeba dodać, że było to pierwsze posiedzenie zarządu po dłuższej przerwie spowodowanej zagrożeniem wirusowym. Mogło ono odbyć się dopiero po zmniejszeniu obostrzeń z tym związanych, jednak konieczne było zachowanie zaleceń epidemiologicznych.