W związku z licznymi zapytaniami i rozbieżnościami zgłaszanymi przez policjantów zwróciliśmy sie z zapytaniem do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocław z z zapytaniem.

Problemem jest z zastosowaniem Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Sposobu składania oświadczenia i rozliczania dni wolnych i służb. Zapisy ustawy pozwalają policjantom skorzystać ze zwolnienia od zajęć służbowych z powodu konieczność osobistej opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły do którego dziecko uczęszcza.

Poniżej treść zapytania i odpowiedź.