Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów zwrócił się z do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z prośbą o informacje na temat sytuacji kadrowej w naszym garnizonie. W szczególności o ilość wakatów, ale też o liczbę osób przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich.wychowawczych/rodzicielskich oraz urlopach bezpłatnych a także policjantów przebywających na kursach podstawowych i odbywających adaptację zawodową.

Podsumowując krótko: powinno być etatowo 7885 policjantów. Od tej liczby trzeba odjąć 877 wakatów oraz 430 długotrwałych nieobecności to daje liczbę 1307 osób.

Poniżej informacja tabelaryczna.