Czy legitymowanie to doprowadzenie ? – opinia prawna

7 czerwca 2017 WP Statistics - Hits: 828

W ostatnim okresie czasu gwałtownie wzrosła liczba wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów. Ten statystyczny wzrost ma związek z definicją doprowadzenia wprowadzoną przez Komendę Główną Policji, według której legitymowanie osoby jest formą doprowadzenia, a tym samym…

Policjant – działacz związkowy a ochrona stosunku pracy

20 lutego 2017 WP Statistics - Hits: 578

Policjant – działacz związkowy jest chroniony przed rozwiązaniem lub istotną zmianą stosunku służbowego. Jego ochrona jest jednak słabsza niż ta, którą ustawa o związkach zawodowych zapewnia cywilom. Funkcjonariusze służb mundurowych…