WZORY ODWOŁAŃ OD DECYZJI ZER

21 czerwca 2017 WP Statistics - Hits: 4253

Komunikat Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje: 1.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990…