Get Adobe Flash player
Zarząd Wojewódzki

W dniu 20 stycznia 2017 r. na hali Olimpijski FC przy ul. Paderwskiego 35 we Wrocławiu odbędzie się II Turniej Piłki Halowej „FORENSICS CUP 2017„ pod honorowym patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Arkadiusza Golanowskiego.

Organizatorem turnieju jest Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP Wrocław oraz Zarząd Terenowy NSZZP KMP Wrocław. W rozgrywkach udział wezmą 22 drużyny, w tym Reprezentacja Policji Polskiej KGP, drużyny policyjne z całego kraju oraz zespoły : Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu , Inspektoratu Dolnośląskiego Służby Więziennej,  Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wojska Polskiego we Wrocławiu oraz drużyna Wydziału Techniki Kryminalistycznej KMP we Wrocławiu - gospodarz turnieju.

Głównym celem turnieju jest propagowanie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród funkcjonariuszy, a także integracja służb mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Oficjalne otwarcie turnieju przewidziane jest o godzinie 9:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania i wspólnej zabawy.

 

13 stycznia br. na stokach narciarskich w Czarnej Górze, przy bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych, odbył się "IX Zimowy Festyn Policyjny". Impreza, o charakterze sportowo-rodzinnej rywalizacji w zjazdach narciarskich, zorganizowana został przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku wraz z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów w Kłodzku oraz Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację wraz z klasyfikacją zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

FOTORELACJA "IX Zimowy Festyn Policyjny" Czarna Góra 2017.

9 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Spotkanie poświęcone było propozycjom zasad wdrożenia podwyżek uposażenia policjantów

Zasady wdrożenia podwyżek uposażenia policjantów wynikają z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, w której to przewidziano m.in. przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy”.

Strona związkowa zdecydowanie opowiedziała się za jednakowym dla wszystkich policjantów podwyższeniem dodatku za stopień. Ponadto argumentowano, że w świadomości policjantów funkcjonuje przekonanie o przeznaczeniu na podwyżkę uposażeń jednakowej, całej kwoty 253 zł, dla każdego policjanta.

Powołując się na wypowiedzi Kierownictwa resortu wskazano, że kwotę podwyżki należy rozpatrywać łącznie, sumując środki przewidziane we wszystkich latach obejmujących „Program modernizacji”. Należy więc rozważyć uwzględnienie motywacyjnego charakteru podwyżki w drugiej transzy przewidzianej do realizacji w roku 2019.

Komendant Główny Policji podzielił pogląd, że właściwym kierunkiem jest zrealizowanie podwyżki w równej wysokości dla wszystkich policjantów. Jednakże rozważenia wymaga określenie, w których składnikach uposażenia podwyżka będzie realizowana.

"Policjanci domagają się wypłacenia wszystkim po 253 zł jako formę rekompensaty za brak waloryzacji uposażeń przez ostatnie osiem lat. Strona rządowa ma jednak inny pomysł" - pisze red. Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: "Policjanci walczą o podwyżki", który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i nie tylko...

http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7246-andrzej-szary-dla-gazety-prawnej-o-podwykach

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1007309,podwyzki-dla-policjantow-2017.html?ref=purchaseCompleted

 

21 grudnia br. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów VII kadencji...

http://nszzp.pl/aktualnoci/7206-2016-12-21-19-30-48