Policjanci uczą pracowników socjalnych, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia ze strony agresywnych osób – szkolenie współorganizowane przez Zarząd Terenowy NSZZP KWP Wrocław.

 

W Głogowie odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Sztabu Policji i Zespołu Psychologów.  Współorganizatorem szkolenia był Zarząd Terenowy NSZZP  KWP we Wrocławiu. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z podstawami prawnymi, psychologicznymi oraz umiejętnościami negocjacyjnymi. Podczas zajęć praktycznych, które prowadził mistrz świata w Karate Shotokan podinsp. Henryk Tonderys – Przewodniczący NSZZP KWP Wrocław,  dowiedzieli się też jak zachować się w przypadku sytuacji kryzysowej.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej uczyli się m. in. nawiązywania pierwszego kontaktu z podopiecznym w sytuacji kryzysowej, czy z osobą konfliktową. Ćwiczyli też umiejętności oceny konkretnej sytuacji pod kątem rozpoznania czynników ryzyka.

Podczas zajęć praktycznych, które prowadził funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – mistrz świata w Karate Shotokan podinsp. Henryk Tonderys, poznawali również metody samoobrony oraz sposoby panowania nad własnymi emocjami w sytuacjach trudnych.

W szkoleniu wzięły udział 32 osoby, głównie pracownice Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz innych instytucji pomocowych. Inicjatywa szkoleniowa jest efektem identyfikacji zagrożeń, jakich doświadczają w swojej pracy pracownicy socjalni.

Tego typu szkolenia prowadzone są już na Dolnym Śląsku od 2015 roku. Ostatnie ze szkoleń zorganizowano z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Kolejne szkolenie odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 roku.

Źródło: TV MASTER/ Materiał zrealizowano przy współpracy KWP we Wrocławiu

żródło:  http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138155,Policjanci-ucza-pracownikow-socjalnych-jak-radzic-sobie-w-sytuacjach-zagrozenia-.html

fb-share-icon