NSZZP na naradzie kadry kierowniczej Policji.

29 stycznia 2017 Wejścia: 3145

Zakończyła się narada kadry kierowniczej podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2016 zostały zrealizowane - świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów…