Kilkaset osób manifestowało w sobotę przed Sejmem przeciw wejściu w życie tzw. ustawy  "deubekizacyjnej". Spośród wielu wystąpień pragniemy zaprezentować to wygłoszone przez generała/nadinspektora i podsekretarza stanu w MSWiA Adama Rapackiego.…