W dniach 13-14 maja 2017r w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym” Krucze Skały “ w Karpaczu odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze W posiedzeniu
wzięli udział Prezes Zarządu Głównego SEiR P Antoni Duda oraz delegacja ZW NSZZP woj. dolnośląskiego wiceprzewodniczący Mieczysław Walczyk i przewodniczący WKR Robert Husak. W trakcie obrad podsumowano działalność ZW SEiR P za okres od grudnia 2016 a także omówiono zadania stowarzyszenia na najbliższy okres. Zasłużeni działacze otrzymali pamiątkowe medale i tabliczki W trakcie dyskusji Prezes ZG Antoni Duda omówił najważniejsze przedsięwzięcia Zarządu Głównego oraz współpracę z. Federacja
Stowarzyszeń Służb Mundurowych w zakresie pomocy osobom które dotknięte zostaną USTAWĄ z dnia. 16.12.2016 Jednocześnie zapewnił że SEiRP weźmie aktywny udział w zbieraniu podpisów popierających projekt. nowej Ustawy, ale dopiero po jej przedstawieniu
przez utworzony Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Wiceprzewodniczący Mieczysław Walczyk. omówił i przedstawił zebranym treść Rezolucji podjętej na I Kongresie Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZP w dniu 27 kwietnia 2017 Zebrani w pełni ją poparli, składając pod nią swoje podpisy. W dalszej, części posiedzenia szczegółowo omówiono założenia tzw Ustawy dezubekizacyjnej a także zasady korzystania z Funduszu socjalnego emerytów i rencistów policyjnych.

fb-share-icon