Organ podejmując decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby z uwagi na zawieszenie go w czynnościach służbowych przez okres ponad 12 miesięcy ze względu na prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne, nie bada jego winy. Opiera się wyłącznie na informacji o wszczęciu przeciwko niemu tego postępowania.

– Policjant został zwolniony ze służby z powodu upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych. Po odejściu do cywila zarejestrował się w urzędzie pracy, jako bezrobotny. Omówiono mu jednak wypłaty zasiłku dla bezrobotnego. Urząd pracy uznał, bowiem, że w jego przypadku doszło do rozwiązania stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy funkcjonariusza. Czy miał rację? Dalej …

źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/305309993-Nie-kazde-zwolnienie-pozbawi-funkcjonariusza-zasilku.html#ap-1

fb-share-icon