Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego na swoim posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2017r. podjął uchwały o nie wyrażeniu zgody na zwolnienia administracyjne w trybie art. 41 Ust 2 pkt 5 wobec pięciu policjantów biorących udział w interwencji w dniu 15 maja 2016r. Podjęte uchwały są konsekwencją wcześniej wydanego stanowiska Zarządu Wojewódzkiego w tej sprawie.

W załączeniu treść jednej z opinii.

fb-share-icon