15 grudnia 2017′ w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Posiedzenie realizowano zgodnie z wcześniej rozesłanym proponowanym porządkiem obrad, który został przyjęty…

Posterunek szczególnego znaczenia

12 grudnia 2017 Wejścia: 515

Posterunek szczególnego znaczenia źródło: http://swidnica24.pl/posterunek-szczegolnego-znaczenia-foto/ Z udziałem zastępcy komendanta głównego policji, komendanta wojewódzkiego, władz powiatu i biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej z zachowaniem policyjnego ceremoniału został…

Nie straszyć społeczeństwa Policjantem!

6 grudnia 2017 Wejścia: 185

Nie straszyć społeczeństwa Policjantem! Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów odpowiadając na liczne wnioski i postulaty środowiska policyjnego, zbulwersowanego nasilającymi się atakami na wizerunek Policji i Policjantów, postanowiło podjąć szeroko…