„Skazani na dialog” – Radio Poznań. Pluralizm w służbach mundurowych 30 października 2019′ w audycji Radia Poznań zatytułowanej: „Skazani na dialog. Pluralizm w służbach mundurowych” wystąpił wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Andrzej Szary oraz członek prezydium…

RPO dołącza do walki o ekwiwalent za niewykorzystany urlop Jak informuje Rzecznik Praw Obywatelskich ministra Mariusza Kamińskiego, wpływają do niego skargi funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Ochrony Państwa domagających się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego…

Narastające konflikty w Radzie Dialogu Społecznego Lustracja członków Rady Dialogu Społecznego, strajk nauczycieli, tworzenie związków zawodowych w służbach mundurowych. To tylko przykładowe powody sporów między organizacjami pracodawców i pracowników reprezentowanymi w radzie – informuje…

Album bez Związku… z przyzwoitością.

27 sierpnia 2019 Wejścia: 157

Album bez Związku… z przyzwoitością. Komenda Główna Policji wydała album z okazji 100-nej rocznicy Powstania Policji Państwowej i chwała jej za to, bo rocznica to doniosła i dla środowiska policyjnego znacząca. Wpisywanie się obecnej Policji w ciągłość…

Infosecurity24: „Stary” projekt rozwiąże problem z art. 15a? Podczas gdy w MSWiA następują kolejne kadrowe roszady, funkcjonariusze służb mundurowych, i to nie tylko tych podległych MSWiA, coraz częściej przypominają o obiecanych zmianach w kwestii art.…