Dolnośląskie obchody Święta Policji – Wrocław

 

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Dolnośląskie obchody 98 rocznicy powołania Policji Państwowej, w których uczestniczyli również m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, zaproszeni goście oraz mieszkańcy, odbyły się dzisiaj na pl. Wolności we Wrocławiu. Uroczystości, uświetniły m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, pokazy sprzętu policyjnego oraz festyn.

W tym roku obchodzimy 98 rocznicę powstania Policji Państwowej. W związku z tą wyjątkową okazją, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie pragnęliśmy uczcić to święto wraz ze wszystkimi Dolnoślązakami. Dlatego, jak co roku, zorganizowaliśmy dla naszych mieszkańców festyn, gdzie wszyscy, starsi i młodsi, mogli świętować i bawić się z nami oraz poznawać różne ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji. Towarzyszyła nam policyjna orkiestra.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji, związane z uczczeniem na Dolnym Śląsku 98 rocznicy powstania Policji Państwowej, rozpoczęły się 4 sierpnia 2017 r. od oddania hołdu poległym i zamordowanym policjantom. W godzinach rannych, po wystawieniu wart honorowych i wspólnej modlitwie, złożone zostały wieńce i wiązanki przy ul. Wittiga, przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze oraz na Cmentarzu Osobowickim, pod pomnikiem poległych policjantów, oddając w ten sposób hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Wieńce i kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz Wrocławia i województwa dolnośląskiego, kierownictwa dolnośląskiej Policji, Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów, innych służb mundurowych, byli komendanci Policji, a także kombatanci i emeryci. O godz. 10.30 w Kościele pw. św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława odbyła się Msza św., odprawiona w intencji dolnośląskiej Policji.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji, związane z uczczeniem na Dolnym Śląsku 98 rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się o godz. 12.00 się na pl. Wolności we Wrocławiu, gdzie w Narodowym Forum Muzyki, przy udziale pocztów flagowych i sztandarowych, nastąpiło uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień.

Oprócz kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji, w uroczystości udział wzięli m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, przedstawiciele samorządów województwa dolnośląskiego, IPN-u, sądownictwa i prokuratury, czeskiej i niemieckiej Policji oraz innych służb mundurowych współpracujących z dolnośląską Policją, byli komendanci polskiej Policji, przedstawiciele oświaty i szkolnictwa wyższego, a także przedstawiciele duchowieństwa, uczelni wyższych, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz inni zaproszeni goście. Przedstawiciele prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. dolnośląskiego.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński w swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za ciężką pracę i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. Zwrócił szczególną uwagę na misję Policji, jaką jest służba na rzecz społeczeństwa. Podkreślił również to, że biorąc pod uwagę tą ciężką służbę, wszyscy funkcjonariusze powinni być dumni z tego, że są policjantami i noszą mundur. Komendant odczytał też list z podziękowaniami skierowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obecności pocztów flagowych i sztandarowych, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński oraz Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński.

W dolnośląskiej Policji pracuje 7456 policjantek i policjantów oraz 1719 pracowników cywilnych. Obchody Święta Policji we Wrocławiu były okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. W związku z obchodzonym Świętem Policji, w 2017 r. na wyższe stopnie awansowało 2046 dolnośląskich funkcjonariuszy. 225 dolnośląskich funkcjonariuszy i pracowników Policji zostało również odznaczonych medalami za Długoletnią Służbę, Odznakami Zasłużony Policjant oraz Krzyżami Zasługi. Ponadto 17 osób zostało odznaczonych, jako Zasłużeni dla Policji.

Po wręczeniu aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień, podziękowania dla dolnośląskich policjantów przekazali też Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę na słowa uznania i szacunek, które należą się wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policja, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem, nawet z narażeniem życia w służbie na rzecz obywateli. O tym, że tak jest wskazują opinie obywateli, którzy w 89% uważają, że czują się w Polsce bezpiecznie, a 95% opinii wskazuje, że czują się bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Podkreślił też ogromne zaangażowanie i profesjonalizm polskiej Policji związane z zabezpieczeniem poważnych przedsięwzięć organizowanych w tym roku w Polsce. Wśród wyliczanych, ujął m.in. Światowe Igrzyska Sportowe – The World Games 2017, zorganizowane na Dolnym Śląsku. Podkreślając zbliżenie się Policji do mieszkańców, nadinsp. Jan Lach wskazał na prowadzone w tym kierunku działania, m.in. uruchomienie „Mapy Zagrożeń”, programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”, czy też przywracanie lub tworzenie nowych posterunków Policji.

Uroczystość obchodów 98 rocznicy powstania Policji Państwowej była też m.in. okazją do odznaczenia Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej, przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Odznaczenie wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk.

Z dniem 4 sierpnia 2017 r. na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendant Główny Policji powołał insp. Dariusza Wesołowskiego, dotychczas pełniącego obowiązki, na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion prewencji. Rozkaz personalny insp. Dariuszowi Wesołowskiemu wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Dziękując mieszkańcom za współpracę, zorganizowano też festyn, na którym zaplanowano mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci – m.in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, prezentację sprzętu oraz policyjnych pojazdów służbowych i specjalistycznych, sprzętu ratowniczego, symulator jazdy 3D oraz symulator zderzeń, konkursy i zabawy dla dzieci, stoiska profilaktyczne w ramach, których m.in. realizowano program prewencyjny „Bezpieczny Dolnoślązak”. Podczas festynu można było też odwiedzić Infobus Policji saksońskiej, realizujący działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym. Ponadto zorganizowano punkty poradnictwa, a także spotkania z przyjacielem dzieci „Komisarzem Lwem” – maskotką dolnośląskiej Policji. Towarzyszył mu „Poldi” – maskotka Policji saksońskiej.

źródło: KWP Wrocław

foto. NSZZP Wrocław

fb-share-icon