Kierownictwo, przedstawiciele NSZZ Policjantów oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu,  odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku, zmarłego tragicznie Ś.P. st.sierż. Iwana Olechnowicza.

Starszy sierżant Iwan Olechnowicz rozpoczął służbę w Policji w 2012r, a od kwietnia 2016r pełnił służbę w Wydziale Kryminalnym Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole. Dał się poznać jako osoba sumiennie wykonująca powierzone mu obowiązki, potrafiąca wykazać się własną inicjatywą, a przede wszystkim niezwykle pogodną, pełna optymizmu i koleżeńska. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba, na którą wszyscy mogli liczyć. Pozostanie dla nas wzorem do naśladowania.

Łączymy się w bólu z najbliższymi tragicznie zmarłego Iwana.

fb-share-icon