Strona służbowa i związkowa w obronie funkcjonariuszy w Kole!

Skandaliczne zachowania prowokatorów podczas interwencji w Kole muszą być piętnowane przez  władze i społeczeństwo, gdyż nikt nie ma prawa prowokowania funkcjonariuszy i popełniania wobec nich przestępstw. ZW NSZZ P wydał w tej sprawie stosowne Oświadczenie. STOP AGRESJI!!!

WTK – POBIERZ PONIŻSZY LINK:

http://wtkplay.pl/video-id-34063-policjant_siegnal_po_bron_4_mezczyzni_zatrzymani_komentarze_po_awanturze_w_trakcie_interwencji_w_kole

Oświadczenie w sprawie działań Policji podczas interwencji na ul. Kolejowej w Kole

18.08.2017

W związku ze zgłoszeniem mieszkańców w dniu 17 sierpnia br. policjanci podjęli interwencję przy ul. Kolejowej w Kole wobec grupy mężczyzn, w której jeden z nich spożywał alkohol w miejscu objętym zakazem.

Podczas wykonywanych przez policjantów czynności, osoby nie podporządkowywały się poleceniom wydawanym na podstawie prawa, stawiały bierny opór oraz agresywnym zachowaniem usiłowały wpłynąć na postępowanie funkcjonariuszy, co miało na celu odstąpienie przez nich od czynności służbowych oraz oswobodzenie umieszczonej w pojeździe służbowym ujętej wcześniej osoby. W celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania, policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz ręcznego miotacza chemicznych środków obezwładniających. Przez policjantów została zatrzymana jedna osoba, w toku podjętych dalszych działań zatrzymano kolejne dwie.

Mężczyźni wobec, których podjęta była interwencja znani byli Policji. Mężczyźni ci byli notowani, a podejmujący interwencję funkcjonariusze wiedzieli czego mogą się po nich spodziewać. Odnosząc się do filmu zamieszczonego w internecie należy zauważyć, że m.in. nie przedstawia on początku interwencji, którą podjęto w związku ze zgłoszeniem mieszkańców. Na nagraniu nie widać samych chuliganów ale można usłyszeć ich prowokujące zaczepki.

Realizując swoje obowiązki służbowe policjanci wykonywali czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy podkreślić, iż każdy, kto poprzez niestosowanie się do wydawanych przez funkcjonariuszy poleceń utrudnia wykonywanie czynności służbowych, musi liczyć się z konsekwencjami. Policjanci jako funkcjonariusze stojący na straży porządku publicznego mają ustawowy obowiązek każdorazowego i zdecydowanego reagowania na wszelkie przejawy niezgodnych z prawem zachowań. Nie ma i nie będzie zgody na pobłażliwość wobec jakichkolwiek symptomów łamania praworządności, zwłaszcza w sytuacjach przejawianej wobec policjantów agresji, mającej na celu zmuszenie ich do odstępowania od wykonywanych przez nich zadań służbowych.

W związku z użyciem przez policjantów środków przymusu bezpośredniego, każdorazowo badane są okoliczności zasadności oraz prawidłowości ich użycia. Czynności kontrolne w związku z opisanym zdarzeniem prowadzi Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod nadzorem Biura Kontroli KGP.

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5310,0.htm

 

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie rosnącej agresji wobec polskich policjantów  

W ostatnich latach Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego obserwuje wzrost agresywnych zachowań wobec policjantów, którzy codziennie z narażeniem życia i zdrowia dbają o bezpieczeństwo Polaków.

Już w 2010 roku Zarząd wystąpił do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o przeprowadzenie w mediach kampanii społecznej edukującej obywateli o prawach jak również obowiązkach w przypadku gdy policjantka lub policjant podejmuje  w ich obecności działania w  imieniu polskiego Państwa.

Mimo upływu kilku lat i kolejnych wniosków  NSZZ Policjantów w tej sprawie  pomysł ten nie został wprowadzony w życie, co traktujemy jako ewidentne zaniedbanie ze strony osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonariuszy polskiej Policji.

Policjanci mimo niskiego statusu materialnego, wielu wyrzeczeń, nowych wyzwań i zrozumiałej kontroli społecznej, dzięki ogromnemu wysiłkowi stworzyli naszym rodakom bardzo bezpieczne warunki funkcjonowania w swoim otoczeniu.

Zarząd Wojewódzki z niepokojem obserwuje bardzo agresywne postawy części przedstawicieli ruchów narodowych, nacjonalistycznych i pseudokibiców, które nie spotykają się zawsze z  jednoznaczną krytyką ze strony władz państwowych, wręcz przeciwnie są nawet z nieznanych nam powodów często usprawiedliwiane jako element walki politycznej. Taka sytuacja prowadzi w rzeczywistości do wzrostu zachowań agresywnych również innych osób, które obserwując to co się dzieje na arenie politycznej mają przekonanie o swojej bezkarności i często prowokują funkcjonariuszy, aby przekazać opinii publicznej sygnał  o  brutalności (porównywanie policjantów do ZOMO) lub braku profesjonalizmu.

W takich oto warunkach codziennie funkcjonariusze podejmują w skali kraju tysiące interwencji mając na uwadze głównie dbałość o bezpieczeństwo. Pojawiające się w “sieci” nagrania dot. przebiegu podejmowanych czynności służbowych, często niepełne, zmanipulowane lub spowodowane prowokacją nie mogą stanowić podstawy  w wielu wypadkach  do bezrefleksyjnej krytyki naszej Formacji.

W ocenie Zarządu musi powstać przekonanie w świadomości nas wszystkich, że policjant reprezentuje Państwo polskie, działa w jego imieniu i dlatego należy się podporządkować  jego poleceniom gdy wykonuje bardzo odpowiedzialne obarczone dużym ryzykiem zadania służbowe. W tak dużej grupie zawodowej mogą się pojawiać błędy czy też nieprawidłowości, które zawsze są szczegółowo wyjaśnianie przez właściwe służby oraz prokuraturę, aby się nie powtórzyły. Jednak na ich bazie nie  można dopuścić do tworzenia w społeczeństwie przyzwolenia na atakowanie, znieważanie, zniesławianie lub  prowokowanie policjantów.

Takie zachowanie jako ewidentnie sprzeczne z prawem i musi się spotkać ze zdecydowaną reakcją organów wymiaru sprawiedliwości, tak aby funkcjonariusze mieli pełne przekonanie ze stoi za nimi Państwo.

Najwyższy czas, aby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Komendant Główny Policji podjęli działania w kierunku wprowadzenia w życie  kampanii edukacyjnej w mediach publicznych i komercyjnych, która z jednej strony zapewne przyczyni się do ograniczenia agresji wobec funkcjonariuszy Policji, z drugiej zaś strony da każdemu Polakowi wiedzę o jego prawach  i obowiązkach w kontaktach z funkcjonariuszami  Policji.

Przewodniczący

ZW NSZZ Policjantów woj. wlkp.

/-/ podinsp. Andrzej Szary

fb-share-icon