Chętnych do służby nadal nie brakuje – stawiamy na najlepszych!

Chętnych nie brakuje, ale spora część odpada już na kwalifikacji. Część ludzi rezygnuje już na szkołach policyjnych i część na początku już w służbie. Jak wynika z tabelki połowa policjantów nie ma 10 lat służby, a połowa z nich do 4 lat służby. Policja odmłodniała w zastraszającym tempie. Jak tak dalej będzie, a na to się zanosi odchodzi coraz więcej doświadczonych ludzi,  to zostaniemy takim starszym harcerstwem biegającym po ulicach miast.

Warto też dodać,że młodzi ludzie mają teraz zupełnie inne podejście do życia i pracy. Nie są “związani” z firmą możliwością szybszej emerytury czy otrzymania mieszkania służbowego. Nie ma też perspektywy na lepszy zarobek, o szacunku do policjanta, mundurowego na ulicy i w społeczeństwie w chwili obecnej też nie można liczyć. Dzisiejsza “młodzież policyjna” nie wiąże dłuższej perspektywy, swojego życia z ta instytucją. Ludzi z pasją i zaangażowaniem jest coraz mniej.  Teraz przychodzi się do pracy nie do służby. A jak mi się znudzi, coś nie pasuje beż problemu odchodzę. Znam przypadek człowieka, który przeszedł rekrutację, dostał się do służby i zrezygnował po kilku miesiącach kursu podstawowego, bo spłacił kredyt za laptop !

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża. To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zgodnie z art. 25. ust. 4 ustawy o Policji z dnia 4 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 poz. 355, z późn. zm.) zarządza i prowadzi Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia MSWiA  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, Komendant Główny Policji, co najmniej raz w roku, ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i te informacje, w formie ogłoszenia, podaje do wiadomości publicznej. Dobór do słuzby w praktyce prowadzone jest zwykle w sposób ciągły z uwagi na to, że planowane terminy przyjęć do służby określane są częściej, aniżeli tylko raz w roku, a postępowanie kwalifikacyjne może trwać nawet kilka miesięcy.

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża, co przedstawia chociażby poniższa tabela. To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata  oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do odpowiedniej komórki organizacyjnej, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Przykładowo Komenda Stołeczna Policji posiada Sekcję do spraw doboru Wydziału Kadr – więcej informacji tutaj ►

Na dzień 15 sierpnia 2017 roku statystycznie ponad 9,6 kandydata przypada na jedno miejsce, a do końca roku planujemy przyjąć ok. 5000 nowych policjantów.

Warto podkreślić, że na koniec 2016 roku polska Policja odnotowała najniższy wskaźnik wakatów od kilkunastu lat, kształtujący się na poziomie zaledwie ok. 2,5% (poniżej tabela z liczbą wakatów).

Chętnych do Policji nie brakuje – stawiamy jednak dużą wagę “na jakość”

Przyjęcia do służby w Policji w latach 2007 – 2017

* Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z 8 następujących po sobie etapów.  Komórki ds. doboru KWP/KSP w sposób ciągły, a nie na konkretny termin doboru przyjmują dokumenty od kandydatów, którzy chcą rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji. Z uwagi na fakt, iż czas oczekiwania na przystąpienie do wybranych etapów np. do testu psychologicznego, zawiera się pomiędzy 1 miesiącem a 20 miesiącami w zależności od KWP/KSP, postępowanie kwalifikacyjne dla konkretnego kandydata może trwać w skrajnych przypadkach nawet powyżej 24 miesięcy.

Liczba wakatów w Policji w latach 2010 – 2014

źródło : http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/147435,Chetnych-do-sluzby-nadal-nie-brakuje-stawiamy-na-najlepszych.html

fb-share-icon