Pomoc z Funduszu Prewencyjnego PZU wyłącznie dla ubezpieczonych

 

 

 

 

 

PZU Życie S.A. nie wyraziło zgody na udzielanie pomocy dla małoletnich dzieci pozostających na jedynym utrzymaniu osób ubezpieczonych w programie „Policja 2015”. Rodzice dzieci małoletnich będą mogły się ubiegać o taką pomoc dopiero po wykupieniu polisy NW dla dzieci przedszkolnych i szkolnych w wysokości 5 zł.

Jak informuje przewodniczący Centralnej Komisji Funduszu Prewencyjnego, postępowanie sprzeczne z tą zasadą będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty środków i brakiem możliwości udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej wszystkim uczestnikom programu.

Tę kategoryczną odpowiedź uzyskano po tym, jak Centralna Komisja zwróciła się do PZU z wnioskiem o aneksowanie zapisów § 1 ust. 1 pkt 2 umowy prewencyjnej, z których wynika, że do korzystania ze środków funduszu uprawnieni są policjanci i pracownicy Policji, oraz członkowie ich rodzin objęci ww. programem ubezpieczeniowym. Odpowiedź była niestety odmowna, chociaż pamiętamy, iż do tej pory z pomocy można było skorzystać bez konieczności dodatkowego ubezpieczania małoletnich dzieci.

Do Państwa wiadomości zamieszczamy poniżej dokumenty dotyczące funkcjonowania Funduszu Prewencyjnego PZU wraz z umową, aneksem, regulaminem i wytycznymi.

Sławomir Koniuszy

https://zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/pomoc-z-funduszu-prewencyjnego-pzu-wylacznie-dla-ubezpieczonych

fb-share-icon