Delegacja polskiej policji uczestniczy w obradach 86. Sesji zgromadzenia ogólnego Interpolu

W Narodowym Centrum Kongresowym w Pekinie trwają obrady 86. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, w której uczestniczy między innymi delegacja polskiej Policji.

W Narodowym Centrum Kongresowym w Pekinie trwają obrady 86. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, w której uczestniczy między innymi delegacja polskiej Policji.W tegorocznej sesji bierze udział około tysiąca delegatów reprezentujących 156 państw członkowskich, w tym 62 szefów policji oraz 30 ministrów reprezentujących resorty bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Obecni są również przedstawiciele wielu organizacji międzynarodowych. Polską Policję reprezentują nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, mł. insp. Łukasz Wiliński – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz podinsp. Mateusz Walczak – kierownik Sekcji ds. Interpolu w BMWP KGP.

Podczas pobytu w Pekinie delegacja polska odbędzie także szereg spotkań bilateralnych z delegacjami innych państw.

Tematem przewodnim tegorocznej sesji jest wyznaczenie kierunków międzynarodowej współpracy policyjnej i sojuszy operacyjnych w celu bardziej skutecznej walki z obecnymi i przyszłymi zagrożeniami kryminalnymi.

Zgromadzonych przywitał Prezydent Chin, Xi Jinping, a następnie zabrali głos kolejno: Prezydent Interpolu, Meng Hongwei i Sekretarz Generalny, Jürgen Stock. W swoich wystąpieniach zwracali uwagę na fakt, iż w obecnym świecie służby żadnego kraju nie są w stanie zapewnić samodzielnie absolutnego bezpieczeństwa swoim obywatelom bez międzynarodowego wsparcia i współpracy. Bezpieczeństwo jest fundamentalną potrzebą ludzi całego świata, a popełniane obecnie przestępstwa nie mogą być zwalczane bez wzajemnej międzynarodowej pomocy i współdziałania organów ścigania.

Uwzględniając fakt, że przestępcy i terroryści mogą wykorzystać każdy słaby punkt czy niedociągnięcie, wspólnota służb organów ścigania powinna dostosowywać się i wykorzystywać wszelkiego rodzaju środki pozwalające reagować na systematycznie ewaluujące zagrożenia.

Do programu obrad zostały wpisane między innymi takie tematy jak: zwalczanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana oraz inne nowe formy przestępczości, zwłaszcza cyberprzestępczość. Wśród zagadnień dotyczących działalności Organizacji znalazła się sprawa zatwierdzenia nowej procedury i kryteriów aplikowania o członkostwo w Interpolu, a także zmian w art. 28 i 29 Statutu Interpolu, które ograniczą do dwóch liczbę kadencji Sekretarza Generalnego oraz do 70 lat jego wiek, powyżej którego nie będzie mógł już pełnić tej funkcji.

Po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne rezolucji zatwierdzającej nowe kryteria przyjmowania państw do Interpolu, przystąpiono do głosowania nad kandydaturami Palestyny i Wysp Salomona na członków Interpolu. Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło rezolucje przyznające członkostwo wspomnianym wyżej państwom. Wymagana większość głosów wynosiła 2/3. W ten sposób liczba krajów członkowskich wzrosła do 192.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło również rezolucję, która interpretuje artykuł 4 Statutu dotyczący warunków składania aplikacji o członkostwo. Rezolucja określa główne kierunki i procedurę wnioskowania oraz gwarantuje transparentność tego procesu.


(źródło: BMWP KGP)

fb-share-icon