W dniu 17 października 2017r Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński wydał Decyzję nr 606/2017r. W ocenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. dolnośląskiego jest to bardzo ważny akt prawny, który reguluje tryb postępowania w przypadku  określonym w par. 48 ust 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 maja 2009r w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz.738 z późn. zm) :

“Policjantom, którzy na podstawie odrębnych przepisów mogą w czasie służby nosić ubranie cywilne w przypadku utraty przedmiotu lub jego wartości użytkowej można, zgodnie z zasadą określoną w ust. 3 pkt 1, wypłacić równowartość pieniężną odpowiadającego mu przedmiotu umundurowania, obliczoną według aktualnej ceny detalicznej”

Mamy nadzieję, że tak doprecyzowany akt prawny rozwieje wątpliwości wielu policjantów, którzy niszczyli swoje ubranie cywilne podczas pełnionej służby!!!

 

Decyzja do pobrania.

 

fb-share-icon