Pomagamy. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski dziękuje za działalność związkową wszystkim, społecznie działającym działaczom związku, którzy pomimo różnych zawirowań spełniają swoją powinność.

Od czasu do czasu media nagłaśniają akcje charytatywne prowadzone przez związkowców policyjnych. Są to niestety najczęściej przypadki tragiczne, w których funkcjonariusze, jak to się pięknie mówi: wypełniają Rotę Ślubowania do końca…

Tymczasem działalność charytatywna jest prowadzona przez wszystkie Zarządy Terenowe, Szkolne i Wojewódzkie NSZZ Policjantów na bieżąco, bez fleszy, bez kamer i czerwonych dywanów…
Nieprzypadkowo na każdej stronie internetowej poszczególnych zarządów znajdują się zakładki „Pomagamy”, bądź „Dar serca” itp. Najczęściej akcje charytatywne organizowane są na indywidualne cele, ale bardzo często środki od darczyńców w policyjnych mundurach trafiają też na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. Reprezentantem NSZZ Policjantów w Fundacji jest wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Marek Osiejewski.

Niebieska Krew.

Myślę, że Kluby Policyjnych Honorowych Dawców Krwi trzeba wymienić na pierwszym miejscu. Funkcjonariusze bowiem są dostarczycielami największych ilości tego bezcennego daru, jakim jest krew. Nie chcę wymieniać przodujących zarządów i nazwisk liderów a także organizatorów największych i najczęściej organizowanych zbiórek krwi, bo nie robią oni tego dla poklasku, a mógłbym kogoś pominąć.
Za puentę do tych słów niech posłuży choćby informacja z 22 grudnia kończącego się roku, z której dowiadujemy się, że w Szkole Policji w Katowicach po raz ostatni w tym roku przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego zorganizowana przez Szkolny Klub HDK PCK i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w której udział wzięli słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych oraz kadra szkoły. Nie można przejść do porządku dziennego nad tą informacją o takim prezencie, bądź, co bądź – pod choinkę.
100 litrów krwi na setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego zapowiadają „Policyjni KREWniacy z Poznania. Kilkanaście litrów krwi oddali młodzi policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku. Akcja oddawania krwi została zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Lublinie. Krew oddawaliśmy także dla ciężko rannego policjanta w Inowrocławiu etc. etc.

Imprezy charytatywne

Koncerty charytatywne zostały zorganizowane w celu zebrania środków na pomoc w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Szkole Policji w Pile. Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – zorganizowana została przez ZW woj.lubelskiego. Liczne wizyty policyjnych związkowców obładowanych prezentami w przedszkolach i w szpitalach u małych pacjentów miały miejsce w grudniu mijającego roku.
Odbywały się turnieje koszykówki, halowej piłki nożnej i siatkówki organizowane na cele charytatywne.
Akcja „Mundur na rowerze – kręcimy dla Marcina” zorganizowana została przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie. Z kolei ponad 1200 km przejechała policyjna sztafeta rowerowa ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego, by zebrać pieniądze na leczenie 16-letniej Wiktorii, córki dzielnicowego z Pyskowic. Pomogliśmy także ofiarom sierpniowej nawałnicy w woj. kujawsko – pomorskim i wielkopolskim..

Pomocna dłoń na co dzień

Funkcjonariusze Policji w dzisiejszym życiu społecznym toczącym się, zwłaszcza w dużych miastach w coraz szybszym tempie, są zwykle pierwszymi osobami, do których ludzie wyciągają dłoń po pomoc. To policjanci pomagają dowieźć na czas do szpitala rodzącą mamę, opiekują się przysłowiowymi staruszkami, nauczają podstawowych zasad bezpieczeństwa najmłodszych i służą swoim ramieniem, tam, gdzie jest ono potrzebne. To oni dzielą się z bezdomnymi swoimi mizernymi racjami żywnościowymi, wspierają ubogich całkiem bezinteresownie, ratują zagubionych i zagrożonych z opresji i to często po służbie…

Niech wszyscy policyjni związkowcy, którzy ofiarnie wspierają społeczeństwo przyjmą z końcem roku moje serdeczne podziękowania. To Wasze wysiłki i działanie stanowią najlepszą wizytówkę, tak naszego Związku, jak i całej formacji. I niech mi wolno będzie wyrazić najszczersze podziękowania wszystkim, którzy wsparli w tak odczuwalny sposób rodzinę naszego Kolegi Mariusza Koziarskiego poległego w starciu z bandytami.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Rafał Jankowski

źródło : zarząd główny nszz policjantów

fb-share-icon