AGRESJA WOBEC POLICJANTÓW – DANE KGP ZA 2017 ROK!!!

Wg.  danych KGP każdego dnia jest 10  czynnych napaści na policjanta, natomiast innych zachowań wrogich wobec nich jak znieważenie, naruszenie nietykalności i wymuszenie czynności służbowych globalnie jest 50 dziennie.

Problem jest coraz większy i wymaga podjęcia działań na szczeblu krajowym, o które od 2010 roku wnosi NSZZ Policjantów kierując wnioski do MSWiA oraz KGP np. o programy edukacyjne.

 

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5580,0.htm

fb-share-icon