Informacja KGP – zwolnienia w 2017 roku dla “dobra służby” i za “czyny oczywiste”!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów otrzymał w trybie dostępu do informacji publicznej od KGP dane odnośnie ilości funkcjonariuszy, którzy w 2017 roku zostali zwolnieni ze służby dla “dobra służby” i za “czyny oczywiste”.

Olbrzymi wzrost zwolnień z Policji

2015- 3007
2016- 3989
2017- aż 5364

Aż 2357 więcej osób zwolnionych w 2017r, w stosunku do 2015. To prawie dwukrotnie większa liczba!!!

Nasze obawy potwierdził też wzrost zwolnień na podstawie art. 41 ust 2 pkt 5 UoP (dla dobra służby) !!!

W 2015- 71 osób
w 2016- 90 osób

a w 2017 już 162 osoby !!!

Zwolnienia na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 – w 2017r – 77 osób
Młodzi adepci, którzy odeszli z Policji w trakcie szkolenia podstawowego to – 141 policjantów. Jak te dane zsumujemy to okaże się że z ogólnej liczby 5364 aż 380 odeszło z Policji tylko z tych trzech powodów!!! To już stanowi 7 %

Brak jeszcze tylko danych dotyczących zwolnień z Policji na podstawie art. 41 ust 1 pkt 3 (wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby).

Mając takie dane można zadać pytanie: Ilu policjantów odchodzi ze służby z powodu nabycia uprawnień emerytalnych!!!

Odpowiedź KGP na wniosek ZG NSZZ PPobierz

http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5647,0.htm

fb-share-icon