Jam mówi nasz minister na odprawie służb w Bydgoszczy :”na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Do wszystkich służb popłynie 9 mld zł. do 2020 roku.”

Pan minister kolejny raz o ustawie modernizacyjnej. Te kwoty już wszyscy znamy, od kilku lat. To nie wystarczy. To jest kropla w morzu potrzeb. Nie można ciągle mówić tego samego w koło.

 

– Wasza praca jest służbą, za którą państwo polskie jest wam niezwykle wdzięczne. Jesteśmy Wam, jako obywatele, wdzięczni za to, że możemy dzisiaj w Polsce czuć się bezpiecznie – powiedział minister Joachim Brudziński w czasie odprawy z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Narada z komendantami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi Policji oraz PSP, a także z dowództwem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się w piątek (11 maja br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

– Chcę zapoznać się ze specyfiką Waszej pracy. Pracy niezwykle trudnej, ofiarnej, a jak pokazuje to dramatyczne wydarzenie z dzisiejszego poranka w Żninie, niejednokrotnie bardzo niebezpiecznej – zaznaczył szef MSWiA. Odniósł się w ten sposób do tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w Żninie. Pełniący służbę dzielnicowy został ranny w wyniku ataku nożownika. Minister Joachim Brudziński zapewnił, że poszkodowany funkcjonariusz, jak i jego rodzina, mogą liczyć na wszelkie wsparcie.

Komendanci wojewódzcy Policji i PSP oraz komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej przedstawili stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Omówiono inwestycje infrastrukturalne (trwające i planowane) oraz zakupy potrzebnego sprzętu i wyposażenia. Minister zapoznał się także ze specyfiką pracy i wyzwaniami stojącymi przed służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Służby modernizują infrastrukturę oraz kupują nowoczesny sprzęt

Kujawsko-pomorscy policjanci zaplanowali kilkanaście inwestycji infrastrukturalnych. W 2017 r. wyremontowano kilka jednostek Policji m.in. komisariat w Mroczy i Komendę Powiatową Policji w Chełmnie. Trwa przebudowa Komendy Powiatowej w Wąbrzeźnie. Dzięki środkom z Programu Modernizacji wybudowane zostaną nowe obiekty m.in. nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, czy komisariat w Dobrzejewicach. Gruntownie wyremontowanych zostanie kilkanaście innych budynków m.in. rozbudowana zostanie Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy, a przebudowana Komenda Powiatowa w Inowrocławiu. W zeszłym roku do policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego trafiło 61 pojazdów, zakupionych zarówno w ramach Programu Modernizacji, jak i ze środków samorządowych. Na zakupy sprzętu oraz wyposażenia osobistego wydano dotychczas niemal 3 mln zł. Do policjantów trafiły m.in. specjalistyczny sprzęt kryminalistyczny, laserowe mierniki prędkości, czy nowoczesne środki łączności.

Równocześnie z realizacją Programu Modernizacji policjanci przywracają zlikwidowane przez poprzedni rząd posterunki Policji. Na terenie garnizonu kujawsko-pomorskiego od 2016 r. odtworzono 6 posterunków Policji – w tym 5 w 2016 r. (Bukowiec, Dragacz, Chodecz, Lubień Kujawski, Lubraniec) oraz jeden w 2017 r. (posterunek w Złejwsi Wielkiej). W okresie 2018 – 2020 planuje się odtworzenie kolejnych 4 (w Konecku, Kamieniu Krajeńskim, Lisewie i Sadkach). W planach jest również utworzenie nowego posterunku w Bydgoszczy (w dzielnicy Osowa Góra).

W 2017 r. kujawsko-pomorska PSP w ramach Programu Modernizacji wydała niemal 2 mln zł m.in. na zakup kombinezonów ochronnych, sprzętu informatycznego oraz na prace budowlane w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu. Budowa nowej strażnicy dla strażaków ze Świecia została rozpoczęta w 2017 r. Łączny koszt jej budowy wynosi niemal 7,5 mln zł.

W ramach Programu zakupione zostanie również wyposażenie osobiste i ochronne dla strażaków (za ponad 3 mln zł). Ponadto strażacy otrzymają sprzęt łączności i informatyczny na kwotę niemal 1 mln zł.

Funkcjonariusze PSP blisko współpracują i wspierają działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa. Ochotnicze Straże Pożarne (działające w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) otrzymały w zeszłym roku na swoją działalność kwotę 4,32 mln zł. Natomiast OSP spoza systemu KSRG otrzymały 2,2 mln zł. W 2018 r. na wzmocnienie potencjału OSP na terenie województwa (zarówno tych włączonych do systemu KSRG, jak i tych poza) trafi łącznie prawie 9 mln zł.

W ramach Programu Modernizacji Nadwiślański Oddział SG kupił w 2017 r. 22 pojazdy, w tym busy, samochody osobowe i terenowe. Zakupiono również uzbrojenie i wyposażenie (kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki pryzmatyczne) na sumę niemal 650 tys. zł. Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki.

Jeśli chodzi o inwestycje budowlane, to w ramach Programu Modernizacji w 2017 r. wydano 7,8 mln zł na rozbudowę budynków w placówce w Lesznowoli oraz rozbudowę siedziby Oddziału w Warszawie (m.in. zmodernizowano laboratorium kryminalistyczne). Natomiast na 2018 r. zaplanowano ponad 20 mln zł na inwestycje infrastrukturalne. Kontynuowana będzie w dalszym ciągu rozbudowa i modernizacja (w tym termomodernizacja) siedziby Oddziału oraz rozpocznie się przebudowa budynków przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Podchorążych w Warszawie.

Minister Joachim Brudziński: Dziękuję za Waszą ciężką, pełną poświęceń pracę

Szef MSWiA podziękował wszystkim funkcjonariuszom za pełną ofiarności akcję ratowniczą, a następnie usuwanie skutków potężnej nawałnicy, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie w ubiegłym roku. Tylko w dniach 11-30 sierpnia 2017 r. strażacy  przeprowadzili ponad 8,2 tys. interwencji. Działania te zabezpieczali policjanci. – Jesteśmy w województwie szczególnym. To właśnie tutaj w ubiegłym roku doświadczyliście ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych. Dziękuję za Waszą ciężką, pełną poświęceń pracę, którą wykonaliście w sierpniu – zaznaczył.

W odprawie wzięli udział m.in. gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, płk SG Grzegorz Niemiec, p.o. zastępcy komendanta głównego SG oraz Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17289,Szef-MSWiA-na-naradzie-sluzb-z-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego.html

fb-share-icon