Oświadczenie ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie burd na stadionie Lecha Poznań

Oświadczenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie burd na stadionie Lecha Poznań.

O Ś W I A D C Z E N I E

w sprawie przerwania przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 20 maja br. meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Lech Poznań – Legia Warszawa

Działając w imieniu i upoważnienia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego reprezentującego interesy wielkopolskich policjantów po zapoznaniu się z negatywną oceną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu odnośnie sposobu zabezpieczenia meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa przez jego organizatora – Klub Lecha Poznań, zwracamy się z apelem o podjęcie przez właściciela Klubu i władze Zarządu radykalnych i systemowych działań w celu zaprzestania używania podczas meczy rasistowskich i wulgarnych transparentów, rac oraz petard.

Wypowiedzi po meczu Rzecznika Klubu Łukasza Borowicza jakoby przedsięwzięto wszelkie możliwe działania, aby do niezgodnych z prawem zachowań nie doszło, są co najmniej niewiarygodne i bezrefleksyjne.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy kibice z którymi przecież Klub od lat współpracuje dopuszczają się bezmyślnych, sprzecznych z prawem zachowań szkodzących tak zasłużonemu Klubowi dla Wielkopolski i polskiego piłkarstwa. Klub Lech Poznań słynie z bardzo atrakcyjnej oprawy widowiska jakim jest mecz, lecz musi to się odbywać zgodnie z wymogami ustawy o imprezach masowych, bez wypowiadania publicznie nikomu niepotrzebnych pustych deklaracji, że tak jest.

Policja przewidując, że do takich postaw jakie miały miejsce w dniu 20 maja br. na stadionie dojdzie była zmuszona do zaangażowania 1046 funkcjonariuszy, których znaczna ich liczba (wakaty w wielkopolskiej Policji wynoszą na chwilę obecną ok 450 i rosną) mogła by w tym czasie dbać o bezpieczeństwo Wielkopolan, w tym szczególnie poznaniaków. Koszty dla naszej Formacji przy niedoszacowanym od lat budżecie Policji tego zabezpieczenia są niebagatelne.

Nakładane kary na Klub jak widać nie odnoszą większego skutku, race, petardy, obraźliwe transparenty i wrogie „sektorówki” to nadal coś „normalnego” i dzieje się to często przy biernej postawie służb porządkowych organizatora. Czy władze Klubu tego nie widzą, czy widzą i tolerują w imię partykularnego interesu i świętego spokoju”. Przecież dla Poznania i poznaniaków to ogromne straty wizerunkowe, a zapewne również finansowe dla Lecha Poznań.

Na kanwie wydarzeń opisanych na stadionie bardzo wyraźnie widać jak ważną rolę w społeczeństwie spełnia Policja, bez której nie może się odbyć w Polsce praktycznie żaden mecz piłkarski, podczas których nierzadko funkcjonariusze doznają uszczerbku na zdrowiu nie wspominając już o szkodach w sprzęcie i mieniu. Powstaje w tym miejscu retoryczne pytanie, czy jako Państwo stać nas na takie marnotrawstwo ludzkiego wysiłku i publicznych środków?

Jesteśmy przekonani, że Policja doprowadzi do zidentyfikowania i zatrzymania osób, które wywołały burdy oraz postawienia ich przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

Zarząd Wojewódzki oczekuje również od władz państwowych wprowadzenia nowych rozwiązań, które pozwolą każdemu na kulturalne i bezpieczne kibicowanie całymi rodzinami, jak to jest w większości krajów europejskich, gdzie jak widać jest to możliwe. Walka z pseudokibicami musi zakończyć się sukcesem w interesie państwa polskiego, które nie może sobie pozwolić, aby grupy chuliganów terroryzowały uczestników zawodów sportowych.

Ciągła dyskusja i kolejne kary po incydentach i zadymach na stadionach piłkarskich to za mało, by policjantki i policjanci mogli realizować bardziej potrzebne mieszkańcom ziemi wielkopolskiej zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

/-/ podinsp. Andrzej Szary
/-/ asp. sztab. Błażej Dulat
/-/ asp. sztab. Dariusz Żak
/-/ asp. Przemysław Postaremczak

Oświadczenie – patrz załącznik.

fb-share-icon