J. ZIELIŃSKI – ZAPRASZAM POLICYJNYCH ZWIĄZKOWCÓW DO WSPÓŁPRACY. ZADBAJMY O ETOS ZAWODU POLICJANTA

Pan Minister ” nie rozumie postawy policyjnych związkowców” i sugeruje, ze nasze działanie,  może być motywowane z innych bliżej nieokreślonych powodów.

SZANOWNY PANIE MINISTRZE. PO RAZ KOLEJNY PROSIMY O NIE SUGEROWANIE I DORABIANIE IDEOLOGII DO NASZEJ POSTAWY!!!    POWÓD AKCJI PROTESTACYJNEJ JEST JEST JEDEN:  BRAK REALIZACJI NASZYCH POSTULATÓW Z MARCA 2018r.

Prosimy o ich realizacje a wtedy zrozumie Pan nie tylko związkowców, ale przede wszystkim armie 100 tys. policjantów,  albowiem są to ich postulaty, a związek zawodowy  jest tylko ich reprezentantem. Spełnienie naszych postulatów doprowadzi do zmniejszenia liczby wakatów i podniesienia etosu naszej ciężkiej służby.

 

Panie Ministrze zapraszamy do rozmów nie przez telewizje,  ale osobiście  przy stole negocjacyjnym, bo o ile nas pamięć nie myli ostatni raz spotkał się Pan z nami prawie dwa lata temu!!!!