Dialog mierzony liczbą spotkań

3 lipca 2018 Wejścia: 640

Dialog mierzony liczbą spotkań I Minister i związki zawodowe dążą do zapewnienia funkcjonariuszom jak najlepszych warunków służby, trwa intensywny dialog pomiędzy stronami i… tylko efektów jakoś…

Rzeczpospolita: Do policji chętnie zatrudnię Najbardziej brakuje policjantów w pionie kryminalnym i prewencji. Ale nawet KGP doskwiera brak specjalistów. Ekspert w zakresie analizy kryminalnej oraz zwalczania zorganizowanej przestępczości, chemik do policyjnego laboratorium,…