KAŻDEMU PRZYSŁUGUJE PRZERWA RÓWNIEŻ DYŻURNYM PEŁNIĄCYM SŁUŻBĘ W OBSADZIE JEDNOOSOBOWEJ!

Mając na uwadze liczne wnioski policjantów z terenu województwa dolnośląskiego,  zwróciliśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z kilkoma pytaniami dotyczącymi m. in. możliwości wykorzystania przerwy na stanowiskach kierowania, gdzie policjanci pełnią służbę w obsadzie jednoosobowej. Zgodnie z treścią przekazanej odpowiedzi „kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki realizującej zadania sztabowe wyznacza policjanta, który zastępuje dyżurnego w przypadku jego krótkotrwałej nieobecności na SK np. spowodowanej przysługującą przerwą podczas pełnionej służby”   a najważniejsze jest to, „aby policjant realizujący zadania na Stanowisku Kierowania  w zastępstwie dyżurnego na czas jego nieobecności, posiadał stosowne uprawnienia do systemów/ aplikacji wykorzystywanych na SK w tym m. in. SWD Policji, DNI, poczty Lotus czy KSiP, celem właściwej realizacji zadań”.

  A tym samym nie ma możliwości,  aby policjant, który ma realizować zadania na SK w zastępstwie dyżurnego na czas jego nieobecności najpierw nie zalogował się na swojej karcie dostępowej do komputera, a następnie do opisywanych systemów/aplikacji, a tym samym nie może to być przypadkowy funkcjonariusz Policji akurat będący w pobliżu dyżurnego!!!