W związku z wygaśnięciem, z końcem października 2018 r., ubezpieczenia w firmie Hestia zawarta została nowa, korzystniejsza, umowa ubezpieczeniowa odpowiedzialności majątkowej – za szkody wyrządzone w mieniu skarbu państwa przez policjantów i pracowników policji. Składka pozostaje na tej samej wysokości. Poniżej szczegóły ubezpieczenia oraz deklaracja przystąpienia i zgłoszenia szkody. Osoby ubezpieczone w Hestii, jeżeli chcą w dalszym ciągu pozostać ubezpieczone powinny przystąpić do InterRisk – wypełnić deklaracje.

Deklaracja i Ulotka informacyjna 2018

Zgłoszenie Szkody