Pogranicznicy trzymają linię z policjantami. „Propozycje MSWiA są nie do przyjęcia”

W czwartek (25 października) odbyło się zwołane w trybie pilnym posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, którego głównym celem było dokonanie oceny przedstawionych przez MSWiA propozycji porozumienia. Związkowcy jednogłośnie odrzucili propozycje resortu i dodatkowo podjęli decyzję o kolejnych etapach działań NSZZ FSG w celu osiągnięcia założonych postulatów.

W ocenie Prezydium ZG NSZZ FSG przedstawione w dniu 23 października br. propozycje porozumienia stanowią tylko fragmentaryczne rozwiązanie istniejących potrzeb i problemów. – Po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania uprawnień socjalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej, które nazywano propagandowo przywilejami, niedopuszczalnym jest dzielenie funkcjonariuszy pod względem przywrócenia pełnego 100% uposażenia za czas absencji chorobowej – czytamy w komunikacie Zarządu Głównego NSZZ FSG. Pogranicznicy uważają również, że zaproponowana kwota wzrostu uposażeń nie zachęca funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Zarząd Główny NSZZ FSG stoi na stanowisku, że jest to jeden z podstawowych powodów, dla których przedstawione przez MSWiA propozycje są nie do przyjęcia.

Prezydium ZG NSZZ FSG w czwartek jednogłośnie stwierdziło, że przedstawiony przez MSWiA projekt porozumienia nie może zostać zaakceptowany w obecnym kształcie.

Czytaj więcej: MSWiA gotowe do zawarcia porozumienia. Związki mundurowych: „Niczego nowego nam nie zaproponowano”

Jednocześnie związkowcy SG podkreślają, że są gotowi do podpisania porozumienia, ale takiego, które będzie gwarantowało realizację postulatów przedstawionych przez NSZZ FSG i Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Brak kompromisu na linii Straż Graniczna-MSWiA może doprowadzić do tego, że pogranicznicy wdrożą kolejny element akcji protestacyjnej, jakim jest strajk włoski na drogowych i lotniczych przejściach granicznych. Działania te mogą skutkować znacznymi utrudnieniami w ruchu międzynarodowym. O zaplanowanych akcjach poinformowano już Zarządy Portów Lotniczych, Zrzeszenia Przewoźników Drogowych oraz Zrzeszenia Firm Transportowych. Prezydium ZG NSZZ FSG poparło również zaangażowanie funkcjonariuszy w akcję oddawania krwi.

Sprawdź: Brak porozumienia na linii mundurowi-resort. Związkowcy wdrożą kolejne elementy akcji protestacyjnej

NSZZ FSG swoje uwagi do propozycji porozumienia przedstawi podczas najbliższego spotkania w MSWiA, które zaplanowano w pierwszym tygodniu listopada.

Czytaj również: Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów apeluje: „Trzymajmy linię!” [WIDEO]

źródło: https://ochrona24.info/8395,pogranicznicy-trzymaja-linie/?fbclid=IwAR1yUdhbLEAnB8qrTmyzkMDrzs7E4-Gj8XZGtqhhbkSOMbvVYQZXkAVJJ-4

/zdjęcie: ZG NSZZ FSG