Policjanci mają czas do 6 grudnia na wniosek o wyrównanie ekwiwalentu

Jak złożyć wniosek i wzór tutaj.900

 

Nawet kilkadziesiąt tysięcy byłych funkcjonariuszy może złożyć wniosek o wyrównanie ekwiwalentu.

Wypłata, jakiej się mogą domagać byli policjanci, to ponad jedna trzecia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który otrzymali po odejściu ze służby. W myśl obowiązujących dotychczas przepisów otrzymywali oni tylko część przysługującego im świadczenia. Po tym, gdy na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający niezgodność z konstytucją art. 115a ustawy o Policji, uprawnieni do wyrównania tego świadczenia mają tylko 30 dni na złożenie wniosku o wypłatę. Wyrok TK został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 6 listopada (poz. 2012). Zgodnie z art. 145a kodeksu postępowania administracyjnego termin mija więc 6 grudnia 2018 r.

źródło: https://www.rp.pl/Mundurowi/311139924-Policjanci-maja-czas-do-6-grudnia-na-wniosek-o-wyrownanie-ekwiwalentu-WZOR-WNIOSKU.html?fbclid=IwAR3EEpKvOWkeH7KhRwlWQJNnDKyRaVZ1l6M_KSl1Ry9Mo9yQoaGvfJoNi30