Podziękowania Przewodniczącego NSZZ Policjantów   Koleżanki i Koledzy,Policjanci, po 10 miesiącach od złożenia naszych postulatów, po 6 miesiącach trwania akcji protestacyjnej, po tym czasie, kiedy byliśmy lekceważeni, tylko dzięki Waszemu wsparciu NSZZ Policjantów stał…

Rafał Jankowski do Braci Mundurowej

9 listopada 2018 Wejścia: 856

Rafał Jankowski do Braci Mundurowej Porozumienie z szefem resortu spraw wewnętrznych zakończyło Akcję protestacyjną. Jednak w dalszym ciągu będzie się toczyć dialog ze stroną rządową… Pełna treść komunikatu w załączniku ZAŁĄCZNIKI Federacja_komunikat_porozumienie