Policjanci poczekają na wypłaty za zaległy urlop

Funkcjonariusze, którzy zostali zwolnieni ze służby, mając niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, na razie nie dostaną pieniędzy. I to mimo korzystnego dla nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15).

Wypłatę ekwiwalentu pieniężnego ma umożliwić nowelizacja ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.). Odpowiadając na pytanie DGP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wyjaśniło, że w resorcie trwają prace nad projektem. Będzie on dostępny po zakończeniu konsultacji międzyresortowych.

– Nic o tym nie wiemy. A przecież założenia do tak ważnych zmian dla funkcjonariuszy bezwzględnie powinny być konsultowane ze stroną społeczną – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Komenda Główna Policji wyjaśnia, że niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostały podjęte prace mające na celu jego wykonanie. Efektem jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, który 2 listopada został przekazany do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Dlaczego jest on tak ważny?

– Mamy sygnały z całej Polski, że policjanci zgłaszający się do swoich komend uzyskują sprzeczne odpowiedzi dotyczące prawa do ubiegania się o takie wypłaty. Niektórzy dowiadują się, że nie ma podstawy prawnej do jej otrzymania – tłumaczy Zdzisław Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  Dalej …