Obradował Podzespół Problemowy RDS ds. Służb Mundurowych

28 lutego 2019 WP Statistics - Hits: 200

Obradował Podzespół Problemowy RDS ds. Służb Mundurowych W dniu 27 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Rafała Jankowskiego posiedzenie Podzespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Służb…

(Nie)równe podwyżki w służbach mundurowych

27 lutego 2019 WP Statistics - Hits: 1312

(Nie)równe podwyżki w służbach mundurowych Od stycznia 2019 r. wszystkim służbom mundurowym przyznano podwyżki uposażeń w takiej samej wysokości w przeliczeniu na etat. Po równo nie oznacza tak samo. Przyjrzeliśmy się bliżej jak przebiega ich…

Petycja w sprawie odszkodowania za utratę bądź zniszczenie podczas służby przedmiotów osobistego użytku funkcjonariusza. Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Marszałka Sejmu z kolejną petycją, w której wniósł o podjęcie inicjatywny ustawodawczej w celu wprowadzenia regulacji prawnych przyznających…

NSZZ „Solidarność”: powrót do przyszłości?

27 lutego 2019 WP Statistics - Hits: 110

NSZZ „Solidarność”: powrót do przyszłości?   Media informują, iż „szeregowi związkowcy wymusili” na przewodniczącym Solidarności Piotrze Dudzie ostrzejszą walkę o pracownicze postulaty. Dążenie do pozyskania przez PIS poparcia przed wyborami, ma stanowić okazję dla NSZZ „Solidarność”…

Jak to jest z polskimi mandatami?

23 lutego 2019 WP Statistics - Hits: 209

Jak to jest z polskimi mandatami? Mandaty spędzają sen z powiek każdemu kierowcy, ale równie dobrze mogą dostać je piesi czy rowerzyści. Dla jednych są za wysokie, dla innych, w porównaniu z krajami europejskimi – za niskie, by mogły nauczyć dyscypliny.…

Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy?

23 lutego 2019 WP Statistics - Hits: 363

Jakie uprawnienia ma społeczny inspektor pracy? autor: Daniel Maikowski Do głównych zadań społecznego inspektora pracy należy dążenie do zapewnienia przez zakład bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również ochrona uprawnień…