Coraz mniej policjantów w Europie. Polska poniżej unijnej średniej

 

  • W UE spada liczba funkcjonariuszy policji przypadających na 100 tys. obywateli, takie wnioski płyną z opublikowanych przez Eurostat statystyk;
  • Średnią unijną jest 318 funkcjonariuszy na 100 tys. mieszkańców, przy czy statystycznie najmniej służy na Węgrzech, a najwięcej na Cyprze;
  • W Polsce w 2016 r. na 100 tys. mieszkańców, zgodnie z Eurostatem, miało przypadać 263 policjantów, a więc mniej niż wynosi średnia w całej UE.

Według danych opublikowanych przez Eurostat, Polska znalazła się poniżej średniej UE pod względem liczby funkcjonariuszy Policji przypadających na 100 tys. mieszkańców. W badanych latach (2008-2016) w skali całej UE na 100 tys. mieszkańców przypadało 318 policjantów, w Polsce – 263 funkcjonariuszy.

Eurostat opublikował dane statystyczne dotyczące stanu kadrowego m.in. służb porządkowych oraz personelu więziennictwa w Europie w latach 2008-2016. Z zestawienia dowiadujemy się, że w państwach należących do UE w 2016 r. służyło w sumie 1 623 000 funkcjonariuszy policji. Zauważalna jest przy tym redukcja liczby policjantów, w porównaniu ze stanem z 2009 r., o 3,4 proc. Statystycznie na 100 tys. osób w UE przypadało w 2016 r. 318 funkcjonariuszy policji.

Najmniej funkcjonariuszy pełniło służbę na Węgrzech. W 2016 r. miało tam być 90 policjantów na 100 tys. obywateli, dalej uplasowała się Finlandia z 137 policjantami, Dania – 186 funkcjonariuszy, Szwecja z 203 mudnurowymi, Anglia oraz Walia (jako część Zjednoczonego Królestwa, bez Szkocji i Irlandii Północnej) z 212 policjantami oraz Rumunia – 242 mudnurowych. Tuż przed wspomnianą Rumunią ulokowała się Polska, gdzie na 100 tys. mieszkańców miało przypadać 263 policjantów. Kolejna w tym zestawieniu Republika Irlandii – 278 funkcjonariuszy na 100 tys. mieszkańców. Poniżej wspomnianej wcześniej średniej unijnej znalazły się jeszcze: Litwa, Niemcy, Estonia oraz Holandia.

Bezsprzecznie liderem zestawienia był w 2016 r., zgodnie ze statystyką Eurostatu, Cypr, gdyż tam na 100 tys. mieszkańców mieliśmy 573 funkcjonariuszy policji. Państwami, które miały powyżej 400 policjantów na 100 tys. obywateli były jeszcze Słowacja, Portugalia, Włochy, Łotwa, Chorwacja, Grecja oraz Malta. Oprócz samej liczebności policji, Eurostat zwrócił też uwagę na wzrost liczby funkcjonariuszek w ogólnym stanie kadrowym struktur zajmujących się bezpieczeństwem. W 2008 r., a więc na początku badanego okresu, w sumie 16,7 proc. w policjach państw UE stanowiły funkcjonariuszki. W 2016 r. policjantek było już 21,1 proc.  Dalej…

Źródło: https://www.infosecurity24.pl/coraz-mniej-policjantow-w-europie-polska-ponizej-unijnej-sredniej?fbclid=IwAR3-h7ccBSb6i8N3y_B7yj2Z8YQ4rd7p_oON2nrMTuezylWhmM36vIwLcco