Odprawa dla policjantów przechodzących do służby w wojsku? MSWiA odpowiada

W połowie stycznia poseł Józef Lassota interpelował do MSWiA w sprawie zapisu art. 118 ustawy o Policji, który stanowi, że odprawa (określona w art. 114) oraz świadczenia (określone w art. 117) nie przysługują policjantowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. W interpelacji pytał m.in. czy istnieje możliwość rozważenia zmian legislacyjnych w ustawie o Policji, aby policjanci przechodzący do służby w wojsku otrzymywali odprawę, tak jak to się dzieje w przypadku żołnierzy przechodzących do służby w innych formacjach. Na zapytanie posła odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

W interpelacji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie art. 118 ustawy o Policji, poseł Lassota wykazał m.in. aktualny stan prawny wraz z wykładnią przywołanych przepisów, które wskazują na istniejącą w przepisach lukę prawną. Jak twierdzi Lassota, istotą odprawy w przypadku służb mundurowych, w tym przypadku Policji, jest swoistego rodzaju uprzywilejowanie za specyficzny charakter służby wiążącej się, zwłaszcza w obecnej sytuacji wzrastającej przestępczości, z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia.

Zdaniem posła Lassoty jest to błąd lub niedopatrzenie ustawodawcy, że policjantowi nie należy się odprawa w przypadku, gdy po zakończeniu służby w Policji, rozpoczyna on służbę w strukturach wojska. Czytaj dalej…

za: https://ochrona24.info/14139,odprawa-dla-policjantow/?fbclid=IwAR1u9PBSMfKdRTDJkPecv_f9HRKa6ledmSZX5qBCv7aYXAwPAjMzhbPHDCk