Jest opinia Biura Analiz Sejmowych w sprawie petycji dotyczącej likwidacji pouczeń… 5 lutego 2019 r. Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię w sprawie anonimowej petycji dotyczącej  uchylenia art. 41 Kodeksu wykroczeń, czyli likwidacji „środka karnego,…