Zmiana na stanowisku rzecznika prasowego dolnośląskiej Policji

Z dniem 15 lutego 2019 r. ze służby w Policji odchodzi asp. szt. Paweł Petrykowski, dotychczasowy wieloletni Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. To on przez ostatnich kilkanaście lat, za pośrednictwem regionalnych, krajowych i zagranicznych środków masowego przekazu, relacjonował i informował mieszkańców o działaniach dolnośląskiej Policji i sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Obowiązki rzecznika prasowego obejmie teraz nadkom. Krzysztof Zaporowski.

Asp. szt. Paweł Petrykowski pełnił funkcję Rzecznika Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu od 2008 roku, koordynując jednocześnie działalność pionu prasowego  dolnośląskiej Policji. Wcześniej też przez kilka lat pełnił służbę w Zespole Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jako rzecznik, współpracując z dziennikarzami, za pośrednictwem regionalnych, krajowych i zagranicznych środków masowego przekazu, na bieżąco relacjonował i informował mieszkańców o działaniach dolnośląskiej Policji i sprawach dotyczących bezpieczeństwa w regionie. Współpracował też z rzecznikami prasowymi innych służb i instytucji działających wspólnie z Policją na rzecz bezpieczeństwa.
…Pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim dziennikarzom prasowym, radiowym, telewizyjnym, a także reprezentującym portale internetowe za długie lata bardzo dobrej i profesjonalnej współpracy. Dzięki Wam moja praca była różnorodna i pełna wyzwań. Cieszę się, że mogłem poznać tak wielu wspaniałych ludzi i pracować z nimi…

asp. szt. Paweł Petrykowski


Obowiązki rzecznika prasowego obejmie teraz nadkom. Krzysztof Zaporowski, który przez ostatnie lata był specjalistą w pionie prasowym dolnośląskiej Policji. Kontakt z nowym rzecznikiem prasowym – tel. 601-797-655.

Sekcja Prasowa KWP  we Wrocławiu

za: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/zmiana_na_stanowisku_rzecznika_prasowego_dolnoslaskiej_policji