RPO przeciwko teatralizacji zatrzymań osób publicznych

4 maja 2019 WP Statistics - Hits: 211

RPO przeciwko teatralizacji zatrzymań osób publicznych – Sądy coraz częściej uznają za niezasadne spektakularne zatrzymania osób pełniących dziś lub w przeszłości ważne funkcje publiczne czy zajmujące wysokie stanowiska w dużych…

Wielka Defilada “Silni w Sojuszach” już za nami

4 maja 2019 WP Statistics - Hits: 204

Wielka Defilada "Silni w Sojuszach" już za nami Święto Narodowe 3 Maja w tym roku jest również okazją do uczczenia 20-lecia obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecia obecności w…

Życzenia z okazji Święta Strażaków

4 maja 2019 WP Statistics - Hits: 77

Życzenia z okazji Święta Strażaków W Dniu Święta Strażaków przesyłam na ręce Kol. Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” – Krzysztofa Oleksaka oraz Przewodniczącego ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym…