Życzenia z okazji Święta Strażaków

4 maja 2019 Wejścia: 64

Życzenia z okazji Święta Strażaków W Dniu Święta Strażaków przesyłam na ręce Kol. Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” – Krzysztofa Oleksaka oraz Przewodniczącego ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa serdeczne życzenia pomyślności w życiu zawodowym…