W dniu dzisiejszym we Wrocławskim Komisariacie Policji Rakowiec odbyło się pierwsze walne zebranie członków NSZZ Policjantów w wyniku którego powstało kolejne Koło Naszego Związku Zawodowego należące do Zarządu Terenowego NSZZP KMP Wrocław.  Koło powstało w wyniku oddolnej inicjatywy i zaangażowaniu pracujących tam policjantów, należących do związku. Warto dodać, że w większości są to młodzi, pełni zaangażowania policjanci poświęcający swój wolny czas na działalność społeczną niejednokrotnie jest to czas po służbie w porze nocnej.
Jednogłośnie na Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, wybrany został Paweł Bury, który będzie działał wraz z dwoma wiceprzewodniczącymi.  Wszystkim członkom nowego koła życzymy spokojnej służby, owocnej pracy związkowej na rzecz policjantów i dobrej współpracy z kierownictwem jednostki, bo działamy dla dobra nas wszystkich.