Święto Policji Dolnośląskiej – Wrocław

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji, ale też i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Uroczystości dolnośląskich obchodów 100 rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Oprócz uroczystego apelu, mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć m.in.: występy policyjnej orkiestry, sprzętu Policji i innych służb. Starsi i młodsi mogli również poznać ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji.

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę powstania Policji Państwowej. W związku z tą wyjątkową okazją, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami angażują się w budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie pragnęliśmy uczcić to święto wraz z Dolnoślązakami. Jak co roku, oprócz uroczystego apelu, przygotowaliśmy dla naszych mieszkańców festyn, gdzie wszyscy – starsi i młodsi, mogli świętować i bawić się z nami oraz poznawać różne ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji. Towarzyszyła nam policyjna orkiestra.

Uroczystości dolnośląskich obchodów Święta Policji, w których udział wzięli Mister spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Patronat nad Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W uroczystości, oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji oraz jednostek sąsiadujących, udział wzięli też m. in. Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki, przedstawiciel miasta Wrocławia, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Wojska, ITD, ŻW, WOPR, a także przedstawiciele świata nauki, duchowieństwo, IPN, emerytowani policjanci, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, szkolnictwa wyższego, Krajowego Zarządu IPA, rodziny poległych policjantów oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy.

Główne uroczystości wojewódzkich obchodów Święta Policji poprzedzone zostały mszą  św. w intencji dolnośląskiej Policji, która odbyła się o godz. 10.30 w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława przy pl. Wolności we Wrocławiu. O godzinie 12.00 na pl. Wolności, na terenie przyległym do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, rozpoczął się uroczysty apel. Zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców uroczyście powitał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński.

W swoim wystąpieniu szef dolnośląskiej Policji oddał hołd tym, których nie ma już wśród nas – funkcjonariuszom, którzy oddali życie służąc ojczyźnie i obywatelom, służąc tym, o których bezpieczeństwo dbać i których bezpieczeństwo strzec ślubowali. Podkreślił, że służba w Policji wymaga poświęcenia, a zawód policjanta jest dla ludzi wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka. Jednocześnie stwierdził, że nie ma chyba nic cenniejszego niż słowo dziękuję z ust tych, o których bezpieczeństwo dbamy i dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby. Komendant pogratulował policjantom i pracownikom Policji awansów i odznaczeń. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom za służbę, za ofiarność, za oddanie, za wszystko to, co nierozłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta.Podziękował również pracownikom Policji, którzy swoją rzetelną pracą gwarantują sprawne funkcjonowanie naszej formacji i wspierają nas każdego dnia.

Po przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w obecności pocztów flagowych i sztandarowych, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i wyróżnień. Odznaczenia państwowe i resortowe wręczali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek oraz Komendant Główny Policji  – gen. insp. Jarosław Szymczyk.

W związku z obchodami 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, na wyższe stopnie awansowało 1936 dolnośląskich funkcjonariuszy. 208 dolnośląskich funkcjonariuszy i pracowników Policji zostało odznaczonych medalami za Długoletnią Służbę i Odznakami Zasłużony Policjant.

Po wręczeniu awansów, odznaczeń i wyróżnień, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  – Elżbieta Witek w swoim przemówieniu powiedziała, że bezpieczeństwo, ład i porządek muszą być na pierwszym miejscu. Bez Państwa bezpiecznego nie można budować dobrej przyszłości dla Naszych obywateli. Podkreśliła, że zaufanie obywateli do Policji wzrasta z każdym rokiem. Zaufania, którego nie dostaje się w prezencie lecz trzeba go sobie wywalczyć. Pani minister podkreśliła, że policjanci są niezwykle profesjonalni, odpowiedzialni i służą pomocą nawet wtedy, kiedy są po służbie. Tak jak jeden z legnickich policjantów, który uratował ludzkie życie.

Do życzeń z okazji Święta Policji dołączył się też Komendant Główny Policji – gen. insp. Jarosław Szymczyk. W swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom za codzienny trud i wysiłek na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił, że 75 % Polaków wystawiło pozytywną ocenę Policji, 89 % powiedziało, że Polska jest krajem w którym żyje się bezpiecznie, a 98 % rodaków czuje się bezpiecznie w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Policjanci w codziennej służbie, często z narażeniem własnego życia i zdrowia zapewniają tą jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas jakim jest bezpieczeństwo.

W trakcie dzisiejszych obchodów Święta Policji od godz. 10.00 odbył się festyn podczas, którego było mnóstwo atrakcji dla dorosłych i dzieci – m. in. występy orkiestry dolnośląskiej Policji, prezentacja sprzętu Policji i innych służb, w tym sprzętu oraz pojazdów służbowych i specjalistycznych (m.in. bus profilaktyczny), sprzętu ratowniczego oraz symulatora jazdy. Policjantów, w dniu ich święta, wspierali na festynie również funkcjonariusze Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Transportu Drogowego i ratownicy WOPR.

Swoje stoiska profilaktyczne przedstawiły wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu dolnośląskiego, na których można było zapoznać się z atrakcjami danego regionu. Najmłodsi mogli wziąć udział w konkursach, grach i zabawach poświęconych bezpieczeństwu. Z dziećmi spotkał się też ich przyjaciel, maskotka dolnośląskiej Policji Komisarz Lew, któremu towarzyszył w zabawie z najmłodszymi Poldi – maskotka saksońskiej Policji.

Każdy, kto był  zainteresowany służbą w Policji, mógł na stoisku doboru uzyskać wszelkie informacje dotyczące wymagań i postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast na stoiskach profilaktycznym, można było uzyskać sporą garść informacji z zakresu profilaktyki uzależnień.

Jednym z najważniejszych momentów podczas corocznych obchodów Święta Policji na Dolnym Śląsku jest uczczenie pamięć zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. Dlatego oddając im hołd, dzień wcześniej, 17 lipca 2019 r., od godziny 10.00, pod pomnikiem pamięci w Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga, przy pomniku poległych policjantów na Cmentarzu Osobowickim oraz pod tablicą pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wieńce i kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz Wrocławia i województwa dolnośląskiego, kierownictwa dolnośląskiej Policji, związków zawodowych Policji, byli komendanci Policji, a także kombatanci i emeryci.

źródło:

Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

KMP WAŁBRZYCH – Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej za nami

KPP ZGORZELEC – Uroczysta zbiórka z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w Zgorzelcu

KPP STRZELIN – 17 lipca strzelińscy policjanci i pracownicy Policji, świętowali w Strzelińskim Ośrodku Kultury 100-lecie powstania Policji