Na co idą środki wakatowe w Policji?

ZW NSZZ P otrzymał z KGP informacje o wysokości środków wakatowych na dzień 30 czerwca br. i poziomu ich wykorzystania. Według KGP na dzień 30 czerwca Komendant Główny Policji dysponował środkami na poziomie 196 585 264 zł i do tego czasu wykorzystano środki na poziomie 39 326 533 zł, do wykorzystania pozostało 157 258 731 zł.

196 585 264 zł : 5950 (wakaty) = 33 039 zł na policjanta w roku : 12 miesięcy = 2753 zł na policjanta.

Garnizon wielkoposki powinno otrzymać w skali roku środki na poziomie 18 997 425 zł  (33 039 X 575 wolne stanowiska).

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu otrzymała dotychczas zeledwie środki na poziomie 2 633 892 zł.

W zestawieniu z wakatami w poszczególnych województwach na dzień 1 lipca br. wynika, że nasz Garnizon nie jest traktowany sprawiedliwie. Są województwa gdzie liczba wakatów jest proporcjonalnie znacznie mniejsza, a środki które otrzymują są z niejasnych powodów wyższe.

Teraz wiadomo dlaczego Komendant Główny Policji nie odpowiedział pozytywnie na wniosek Prezydium ZW NSZZ Policjantów z dnia 7 maja br. dotyczący przekazania środków wakatowych do dyspozycji KWP w Poznaniu z przeznaczeniem na gratyfikacje finansowe (nagrody, dodatki, awanse) dla funkcjonariuszy obciążonych dodatkowymi obowiązkami, a takich jest conajmniej 575 (liczba  nieobsadzonych stanowisk).

Informacja wyraźnie pokazuje, że budżet Policji jest niedoszacowany, a środki waktowe  pozwalają na częściowe zasypanie dziury finansowej kosztem policjantów.

Analiza informacji pokazuje, że środki waktowe idą m. in. na:

  • składki na ubezpieczenia społeczne;
  • równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności;
  • uposażenia i świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby;
  • nagrody roczne dla funkcjonariuszy;
  • składki na Fundusz Pracy;
  • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych;
  • inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia

Wniosek ZW NSZZ Ppobierz

Odpowiedź KGP – pobierz

Wakaty na dzień 1 lipca 2019 roku – pobierz

Wniosek Prezydium ZW NSZZ P z 7 maja 2019 roku i odpowiedź KGP pobierz

 

źródło: http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,6874,0.htm