Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego. W związku z pojawieniem się pisma NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego skierowanego do komendantów służb mundurowych agitującego do wstępowania w jej struktury funkcjonariuszy i pracowników cywilnych FZZSM…