WÓJT GMINY ŚWIDNICA ORAZ WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ŚWIDNICA ODZNACZENI KRZYŻAMI NIEPODLEGŁOŚCI

Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Świdnica Arkadiusz Piaseczny zostali odznaczeni przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Krzyżami Niepodległości. Te wyjątkowe odznaczenia za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów wręczyli, podczas dzisiejszej XVI Sesji Rady Gminy Świdnica, Wiceprzewodniczący Dolnośląskich NSZZ Policjantów Robert Hamuda oraz Wiceprzewodniczący Świdnickich NSZZ Policjantów Karol Grochowalski.

Medal Krzyż Niepodległości jest odznaczeniem o charakterze honorowym i pamiątkowym, nadawanym członkom Związku oraz osobom z poza środowiska związkowego i policyjnego w okresie trwania Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy powstania Policji Polskiej, za podejmowanie efektywnych działań na rzecz Związku i środowiska policyjnego.

źródło informacji – Urząd Gminy Świdnica : https://www.facebook.com/UrzadGminySwidnica/?__tn__=kC-R&eid=ARCL9YJVbO2klhxGb6OxtG_GfTQ5Az7Dof3uTXuc7iq7dscm-OP3u27YsM7G9ATQgeB9ZdNhZri4MKyD&hc_ref=ARRxUTxNefAsoTQds37Yy6KWiUDuGCYMOpkCVls5BsnzFT97nOohYrwQALynzvYi61s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAGiasSbfKRfk8taL2TGr3PwXCGX6paJGTkCU18RmOmUpXrLUN9MRLNScslEX0Iq9C5NB2hOPyFfCotPvv2bweK8Nb_e6SSJNyfK435NIsjeq4CccJehjQWjZ7EBE8pFUIVbHI4wjKx5UQQz5eCRJ08btXfsg2eVKnnnStCgRlypPESTb6PuNE965icazq_Xi13obkmFK9D8CD2KKYc435PWew0H7kN7nri5YvCJl9jvHYqusSScvpZeLVg4azPXv_uRFo_P80-CN3E_kNAzZ7edymVJaFGl7_hafBQbcf0fiTDe1lTLWXewBT0G0wLxJ8OXhVqSDNxcj9WlsAEcSt3C832