Szanowne koleżanki i koledzy Przewodniczący Zarządów Terenowych!

   W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Pragniemy Wam bardzo serdecznie podziękować za informacje i uwagi, jak wygląda w praktyce zabezpieczanie policjantów przed  zagrożeniami związanymi z  koronawirusem. Okazało się, że w Waszych jednostkach jest niewystarczająca ilość środków dezynfekujących. W niektórych jednostkach takie środki są zarówno na dyżurkach, ubikacjach jak również na radiowozach . Podobnie sytuacja wygląda ze zwykłymi maseczkami, rękawiczkami i fartuchami.

Najgorzej jest z maseczkami posiadającymi filtr oraz kombinezonami.

W trosce o bezpieczeństwo policjantek i policjantów, wielokrotnie zwracaliśmy  się do Komendantów Wojewódzkich Policji we Wrocławiu, opisując z jakimi borykacie się problemami. Po dokonaniu niezbędnych ustaleń, wystąpiliśmy z wnioskiem do Funduszu Prewencyjnego PZU

 o wyasygnowanie kwoty 50 tys. złotych, celem zakupu niezbędnych środków ochrony policjantów.  Problem okazał się dużo poważniejszy, albowiem Komenda Wojewódzka Policji podejmuje intensywne działania, zmierzające do zakupu opisywanych środków, jednakże obecnie na rynku jest ich brak. Mamy zapewnienia, że w przypadku pozyskania jakichkolwiek dodatkowych materiałów zostaną one natychmiast rozdysponowane wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. 

Zaproponowaliśmy podjęcie takich dodatkowych działań jak:

1. Zabezpieczenie dyżurek poprzez wystawienie środków dezynfekujących w punktach recepcyjnych, tak aby każdy obywatel przed wejściem do jednostki przetarł dłonie.

2. Pomiar temperatury termometrami elektronicznymi, wszystkim petentom zgłaszającym się do jednostek Policji (w przypadku braku podjęcie prób zakupu).

3. Ograniczanie do niezbędnego minimum czynności wykonywanych przez policjantów powodujące kontakt ze społeczeństwem np. wywiady, ustalenia, prelekcje, pogadanki, niektóre przesłuchania światków (uzgodnienia z prokuratorami) czy najważniejsze – spotkania z seniorami, którzy w obecnym czasie są szczególnie narażeni.

Jednocześnie informujemy Was, że Zarząd Wojewódzki NSZZP województwa dolnośląskiego stoi na stanowisku, że policjanci objęci kwarantanną w wyniku wcześniej podejmowanych czynności służbowych powinni mieć wypłacane 100 % uposażenia. (w tej sprawie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wystąpiła do Komendy Głównej Policji w Warszawie, wstępnie podtrzymując nasze stanowisko).

Prosimy Was o dalsze informowanie nas o problemach występujących w Waszych jednostkach. Jesteśmy do waszej dyspozycji telefonicznej i mailowej.

PREZYDIUM ZW NSZZ Policjantów

woj. dolnośląskiego