Wielokrotnie poruszany przez NSZZ Policjantów problem. Tak naprawdę jest obojętne jakie rozwiązanie będzie zastosowane. Chodzi o to żeby policjanci nie byli zmuszani do płacenia za szkody spowodowane w służbie. AC jest nieuzasadnione bo każdy policjant płaci je ze swoich funduszy. Te koszty, obojętnie, naprawy czy ubezpieczenia powinno ponosić państwo. Poniżej artykuł Infosecurity24

Z analiz dokonanych przez służby wynika, że objęcie ubezpieczeniem autocasco użytkowanych przez formacje podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji samochodów jest nieuzasadnione z powodów ekonomicznych – informuje w odpowiedzi na interpelację Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Dalej…

źródło: https://www.infosecurity24.pl/mswia-ac-dla-sluzb-nieuzasadnione-ekonomiczne?fbclid=IwAR3HMfK1DIiNGeR8JGZmPIj06vr-blphhDRTACS2ttR_5ongBNgHGoe2lPU